Klagevejledning

Har I oplevet noget, som ikke lever op til jeres forventninger vedrørende en vare eller et ophold på campingpladsen, har I følgende muligheder:

  1. Henvend jer hurtigst muligt til Rønne Strand Camping med jeres klage. Når vi modtager klagen over en vare eller et ophold, behandler vi klagen hurtigst muligt. Rønne Strand Camping vil tage stilling til, om vi finder, at klagen er berettiget, om det modtagne skal refunderes, ombyttes, eller om der skal ydes en kompensation.
  2. Ønsker I klagen forelagt en ekstern instans, kan I henvende jer til ”Center for Klageløsning”.
  3. Finder I ikke en tilfredsstillende løsning på jeres klage i dialog med campingpladsen eller hos Center for Klageløsning, kan I klage til Forbrugerklagenævnet. Forbrugerklagenævnet træffer en juridisk afgørelse i sagen.

Læs mere om det offentlige forbrugerklagesystemhttps://naevneneshus.dk/start-din-klage/center-for-klageloesning-og-forbrugerklagenaevnet/

Før I indgiver klagen til Rønne Strand Camping – eller under selve klageforløbet – er I altid velkommen til at henvende jer til DK-CAMP-sekretariatet for at drøfte jeres sag. Send en mail med jeres klagepunkter til info@dk-camp.dk.  DK-CAMP kan evt. i dialog med jer foreligge jeres klagesag for campingpladsen.